Porozmawiajmy o mediach i komunikacji

Mamy to w genach. W DNA PR umiemy tworzyć i łączyć poszczególne ogniwa łańcucha komunikacyjnego (PR Korporacyjny, PR Produktowy, Branded Content, Sponsoring i e-PR) w jedną, integralną, spójną i skuteczną całość. W DNA PR myślimy strategicznie – podejmujemy tylko i wyłącznie te działania, które służą realizacji celu. Dobrze rozumiemy i znamy wszystkie elementy procesu komunikacyjnego – od momentu wstępnego naszkicowania potrzeb po najmniejsze detale w procesie egzekucji i oceny wykonania. W DNA PR umiemy projektować i egzekwować akcje komunikacyjne do różnych grup docelowych, niezależnie od ich wieku, przyzwyczajeń czy potrzeb. Widzimy i rozumiemy zmiany, które zachodzą w otaczającym nas świecie. Widzimy tez, że mimo nowych narzędzi, trendów i tendencji, pewne mechanizmy i wartości pozostają w praktycznie nie zmienionej postaci.

PR Korporacyjny

PR Produktowy

Media Relations

CSR

Sponsoring

Branded Content

E-PR